»Начало 
lirc.conf за MAG250


lirc.conf за MAG250


Ако някой го мързи да си сваля кодовете за дистанционното на MAG250, то ... заповядайте:

begin remote

  name  mag250
  bits           13
  flags RC5|CONST_LENGTH
  eps            30
  aeps          100

  one           917   860
  zero          917   860
  plead         917
  gap          113513
  toggle_bit_mask 0x800

      begin codes
          switch                   0x13AE
          0                        0x1380
          psize                    0x1397
          9                        0x1389
          8                        0x1388
          7                        0x1387
          6                        0x1386
          5                        0x1385
          4                        0x1384
          3                        0x1383
          2                        0x1382
          1                        0x1381
          stop                     0x1399
          play                     0x138B
          fforward                 0x1390
          fback                    0x1396
          voldown                  0x1393
          volup                    0x1392
          pgup                     0x1394
          pgdown                   0x1395
          pup                      0x13BC
          pdown                    0x1391
          exit                     0x138D
          info                     0x139D
          up                       0x13BD
          down                     0x13BE
          right                    0x13AB
          left                     0x13BF
          ok                       0x13AC
          menu                     0x138A
          back                     0x138F
          red                      0x13B2
          green                    0x13B1
          yellow                   0x13B9
          blue                     0x13BA
          app                      0x13B8
          tv                       0x13B5
          keyboard                 0x1398
          music                    0x13A3
          set                      0x13B3
          mute                     0x13B0
          power                    0x138C
      end codes

end remoteКоментари

Все още няма коментари


напиши нов коментар
Какво е това?

Това трябва да бъде нещо като микро блог или просто начин да записвам разни кратки мисли, идеи, линкове и т.н.

Към всеки пост може да има "закачени" следните елементи:

  Линк към страница
  Прикачена картинка
  Прикачен видео файл
Показва времето на публикуването, заедно с линк към страницата с поста и коментарите
2.4HGz OFF / 5GHz Only ON
bye bye Debian ... apt-get dist-upgrade може да деинсталира ядро :) E ... крайно време беше да го разкарам това недоразумение :)
drWEB Live CD е Gentoo базирано - well done!
Като едно време ... 3.11

Linux notebook 3.11.0-gentoo-dr #1 SMP PREEMPT Tue Sep 3 22:17:44 EEST 2013 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz GenuineIntel
вчера 3.6.4, днеска 3.6.5 ... така е то ...
не искам глупави thumbail-и от firefox ПЪК! browser.pagethumbnails.capturing_disabled = true
... напоследък дори журналистите имат проблем с разбиране на написаното ...
Мързи ме да напиша около 20 реда код вече ... 10 дни ...
noteX31 ~ # uptime
23:12:42 up 1016 days, 14:39, 2 users, load average: 1.45, 0.64, 0.24
4:30 поздрава за всички, които отърваха Ugly Kid Joe :P
нЕкви хора си правят нЕкъв PR ... и разказват, че станали жертви ...
noteX31 ~ # uptime
10:36:05 up 939 days, 2:03, 4 users, load average: 0.11, 0.66, 0.52
... като не си гледаш разните странни E-Mail-и като например hostmaster@... ти изтича SSL сертификата ...
stretch
stretch
stretch
stretch
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice